• 21 DE FEBRER, dissabte, a les 18’00 hores, es celebrarà  ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS del C.I.M. i de L’ESCOLA DE MÚSICA per avaluar el passat i projectar el futur.   És el moment de contrastar postures, fer propostes, agafar compromisos… US ESPEREM A TOTS.
 • 7 DE MARÇ, dissabte, 19’00 hores, Concert a Alboraig.  La BANDA JOVE realitzarà una eixida per participar en un FESTIVAL DE BANDES JOVES al poble d’ALBORAIG –Foia de Bunyol-.  Animem a mares, pares i familiars en general del músics a acompanyar-los i reforçar-los en esta eixida. 
 • 8 DE MARÇ,diumenge, 19’00  CONCERT de la BANDA MAJOR del CIM dedicat a les ASSOCIACIONS DE DONES DE MASSANASSA: “Ames de Casa Tyrius” i “Dones Progressistes”, en el Dia de la Dona Treballadora -8 de març-.   El concert el celebrarem al Local Social del CIM. 
 •  FALLES. Diverses particions de la Banda del CIM participaran en les Festes Falleres acompanyant els actes d’algunes falles valencianes. Veureu desfilarals nostres músics portant amb orgull el nom de Massanassa pels carres deValencia.
 • CERTAMEN DE BANDES JOVES CIUTAT D’ALCASSER  2015. La Banda Jove –i el seu Director- es troben animats a participar en el Certamen. Prompte presentarem la sol·licitud i esperem tenir sort i ser admesos.
 • VIATGE A….. amb la BANDA MAJOR DEL CIM ens trobem en el moment de la consulta en músics, agències de viatges… per concretar lloc, dates, pressupost…. Esperem prompte tenir resolts tots estos aspectes i començar a viure la preparació més immediata. •     21 DE FEBRERO, sábado, a las 18’00 horas, se celebrará ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS del CIM y de LA ESCUELA DE MÚSICA para evaluar el pasado y proyectar el futuro. Es el momento de contrastar posturas, hacer propuestas, coger compromisos OS ESPERAMOS A TODOS.

 •      7 DE MARZO, sábado, 19’00 horas, Concierto en Alborache. La BANDA JOVEN realizará una salida para participar en un FESTIVAL DE BANDAS JÓVENES al pueblo de Alborache -Foia de Bunyol-. Animamos a madres, padres y familiares en general del músicos a acompañarlos y reforzarlos en esta salida.

 •      8 DE MARZO, domingo, 19’00 CONCIERTO de la BANDA MAYOR del CIM dedicado a las ASOCIACIONES DE MUJERES DE MASSANASSA: «Amas de Casa Tyrius» y «Mujeres Progresistas«, en el Día de la Mujer Trabajadora -8 de marzo-. El concierto lo celebraremos en el Local Social del CIM.

 •       FALLAS. Varias particiones de la Banda del CIM participarán en las Fiestas Falleras acompañando los actos de algunas fallas valencianas. Veréis desfilarals nuestros músicos llevando con orgullo el nombre de Massanassa por las calles deValencia.

 •      CERTAMEN DE BANDAS JÓVENES CIUDAD DE ALCASSER 2015. La Banda Joven -y su Director- se encuentran animados a participar en el Certamen. Pronto presentaremos la solicitud y esperamos tener suerte y ser admitidos.

 •      VIAJE A ….. con la BANDA MAYOR DEL CIM nos encontramos en el momento de la consulta en músicos, agencias de viajes para concretar lugar, fechas, presupuesto …. Esperamos pronto tener resueltos todos estos aspectos y comenzar a vivir la preparación más inmediata