El CENTRE INSTRUCTIU I MUSICAL DE MASSANASSA, membre de la F.S.M.C.V.compta en l’actualitat amb:

      ·BANDA DE MÚSICA, de 65/70  músics.
      ·BANDA JOVE, de uns 45/50 músics.
      ·BIG-BAND.

   Que al llarg de l’any participen, en el poble i fora, en nombroses activitats: Concerts, Festivals de Música, Amenització de festes populars: Falles, Festes Locals, Cercaviles, Processons, etc.
        

   Unit al C.I.M., però formant una entitat diferent, el CENTRE D’ESTUDIS MUSICALS – ESCOLA DE MÚSICA, 

    Imparteix classes de Clarinet, Saxofon, Oboè, Flauta travessera, Trompeta, Trombó, Trompa, Bombardí, Tuba, Percussió, Guitarra.  Llenguatge musical i Coral Infantil.

    • En sessions individuals i col·lectives
    • A  87 alumnes.
    • Compta amb 14 professors.
    • Les classes s’imparteixen en el C. P. Lluís Vives de Massanassa.


    En el JARDÍ MUSICAL -de 4 a 6 anys- es realitzen activitats pròpies per a l’alumnat més menut.

    Al llarg del curs escolar, el CENTRE D’ESTUDIS MUSICALS – ESCOLA DE MÚSICA realitza activitats en les escoles del poble per sensibilitzar als alumnes sobre la importància de la música en l’educació; realitza Concerts amb la Banda Jove, sessions de presentació de diferents instruments musicals, etc. 

     També funciona lESCOLA D’ADULTS
    • a la que acudeixen15 alumnes.
    • I s’imparteixen classes de: Llenguatge musical, instruments de Banda i guitarra, cant.
    • L’Escola d’Adults té la seu al Local Social del C.I.M.     El CENTRO INSTRUCTIVO Y MUSICAL DE MASSANASSA, miembro de la FSMCV cuenta en la actualidad con:

           BANDA DE MÚSICA, de 65/70 músicos.
           BANDA JOVEN, de unos 45/50 músicos.
           BIG-BAND.


     Que a lo largo del año participan en el pueblo y fuera, en numerosas actividades: Conciertos, Festivales de Música, Amenización de fiestas populares: Fallas, Fiestas Locales, Pasacalles, Procesiones, etc.


     Unido al CIM, pero formando una entidad diferente, el CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES – ESCUELA DE MÚSICA,

           Imparte clases de Clarinete, Saxofón, Oboe, Flauta travesera, Trompeta, Trombón, Trompa, Bombardino, Tuba, Percusión, Guitarra. Lenguaje musical y Coral Infantil.
           En sesiones individuales y colectivas
          A 87 alumnos.
          Cuenta con 14 profesores.
          Las clases se imparten en el CP Luis Vives de Massanassa.


     – En el JARDÍN MUSICAL -de 4 a 6 años- se realizan actividades propias para el alumnado más pequeño.
     A lo largo del curso escolar, el CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES – ESCUELA DE MÚSICA realiza actividades en las escuelas del pueblo para sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de la música en la educación; realiza Conciertos con la Banda Joven, sesiones de presentación de diferentes instrumentos musicales, etc.

     También funciona la ESCUELA DE ADULTOS

          en la que acudeixen15 alumnos.
           Y se imparten clases de: Lenguaje musical, instrumentos de Banda y guitarra, canto.
          La Escuela de Adultos tiene su sede en el Local Social del CIM