L’Ajuntament de Massanassa convoca les beques d’estudis musicals 2015. Presentació d’instàncies fins el 10 de desembre DIJOUS.


 L’Ajuntament de Massanassa convoca beques per a estudis musicals 2015.
 

Requisits:

1-Ser resident i estar empadronat a Massanassa.
2-Estar matriculat en un curs de caràter oficial a un Conservatori oficial de Música o del CEMM.
3-Tindre aprovat el curs immediatament anterior, excepte en el cas de cursar 1er curs.
4-No ser beneficiari de qualsevol altra beca convocada per altre organisme oficial o particular.
5-No excedir d’una renda personal de 5000 euros anuals per membre familiar.

Documents que cal aportar:

*Sol·licitud degudament emplenada.
*Fotocopia DNI.
*Expedient Acadèmic i certificació de matrícula actual.
*Fotocopia de declaracions de Renda del les persones que conviuen al domicili familiar, correspondent a l’any anterior, en cas de no haver´la realitzat, certificació negativa emesa per l’Administració d’Hisenda de Catarroja.
*Certificat municipal d’empadronament col·lectiu

Les Esmentades beques estaran en funció de les possibilitats pressupostaries, el nombre dels sol·licitans i la situació familiar i l’expedient academic.

Massanassa 26 novembre 2015

Presentació d’instàncies fins el DIJOUS 10 de desembre de 2015 en el Registre de Entrada de l’Ajuntament de Massanassa.

ES CONVENIENT QUE ABANS PASSEU PER LA BIBLIOTECA PER A COMPROVAR QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ ES CORRECTA