La música va omplir plenament l’Auditori i als afortunats que van poder asistir al Concert Homenatge a la «Comissió de Dones» del CIMM. Massa era la gent que volía asistir al Homenatge però no hi havien entrades per a tothom..

La «Banda Jove», «Banda Major» i l’Orfeó de l’Escola de Música fan historia al poble de Massanassa sent el primers en actuar l’Auditori de Massanassa «Salvador Seguí».  El Concert va servir com a prova general dels recursos de l’Auditori, com instal·lacions, imatge, so, il·luminació… per a que estiga tot preparat per iniciar la seua activitat cultural.

El Concert es celebrà en homenatge a laLa Comissió de Dones del CIMM. 
La Comissió de Dones ha estat present i activa en el CIM des dels primers moments de la seua re-fundació.

-«…se acuerda fundar la citada junta y que para realizas las gestiones oportunas las realicen las vocales doña Carmen Pozo i María Alarcón…»

(Acta Assemblea General , any 1986)


Aportant la seua ajuda allà on fos necessaria. Mai s’han negat ni buscat excuses; allí les hem trobat «a les dures i a les madures».

«El socio José Raga Casañ dice que hay que dar las gracias a la Junta Femenina por el Trabajo que realizan en favor de la Banda»

(Acta Assemblea General , any 1988)


Tres característiques volem ressaltar del treball de les dones que han col·laborat en la COMISSIÓ:

  • Ser una ajuda imprescindible. Ja en l’any 1994 apareix esta anotació en l’Acta: 

«El Sr. Secretario informa que durante los ocho años de actividad de la Comisión Femenina , la colaboración en números asciende a casi 2.000.000 de pts. Resalta la adquisición de un Xilofón, la Bandera, los Altavoces, el Gong i la instalación de la talla en el Local , pintura, obras,etc..»

  • La seua discreció. Sempre han fugit ser les protagonistes, ocupar la primera pàgina.
  • La sensibilitat pels més dèbils. En les anotacions de despeses que apareixen en diferents Actes, en trobem un capítol dirigit a atendre als més necessitats: «Manos Unidas»,»Cuestación contra el Cáncer»,»Caritas Local», etc..

Hui, els hem demanat que fassen una excepció, volem tindre-les en primera fila, presidint este acte i fer-los arribar tot el reconeixement a la gran llavor que han fet i continuen fent en la nostra Societat Musical.

Per molts anys que puguem fruir del vostre treball.

Moltes Gràcies

PROGRAMA

BANDA JOVE
«MAESTRO MÚSICA» – Antonio Aguilar de Miguel
«OVERTURE TO A NEW MILLENNIUM» – Ed Huckeby
«THEME VARIE» – Willy Hautvast
«VARIAZIONI IN BLUE» Jacob de Hann
«FLASHING WINDS» – Jan Van der Roost

BANDA MAJOR/CORAL ESCOLA DE MÚSICA
«DOÑA LOLA» – F. Grau
«LLUNA MEDITERRÀNIA» – Teodoro Aparicio Barberán
«CAPRICHO ITALIANO» – P.I. Tschaikovsky – Arr. Daniel Martín
DIRECTOR
JOSÉ MIGUEL PÉREZ ALEMANY