La   BANDA JOVE del C.I.M.   realitzarà una AUDICIÓ  DIDÀCTICA per als alumes més joves de les escoles del nostre poble de Massanassa.

Aquesta activitat :

• SENSIBILITZAR en l’art de la música
• MOTIVAR a ESTUDIAR I INTERPRETAR música  
• ANIMAR a FORMAR PART DE LA BANDA DE MÚSICA del seu poble.

Este any l’Audició la farem,

o EL DIA 14 DE SETEMBRE, entre les 9’30 i les 13’00 hores

o A l’AUDITORI “SALVADOR SEGUÍ”  de MASSANASSA.