Ja podeu descarregar la confocatoria per a l’Assamblea General Ordinària  del CIM  corresponent a l’exercici de 2017.

Serà el pròxim dia 25 de febrer a les 18hores en el Local Social del CIM.

ORDRE DEL DIA assamblea general ordinaria CIM
1.     Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau.
2.     Donació de comptes de l’exercici 2016
   i presentació del pressupost  del 2017
3.     Informe de la gestió i de les activitats realitzades en 2016
   i programació de l’exercici 2017
4.     Informe Comissió de Santa Cecília.
5.     Precs i preguntes.
                                               

ORDRE DEL DIA assemblea general ordinaria CEM
1.     Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau.
2.     Donació de comptes de l’exercici 2016 i presentació del pressupost  del 2017
3.     Informe de la gestió i de les activitats realitzades.
4.     Precs i preguntes

Podeu descarregar la convocatoria ací