• 24 de febrer, diumenge, a les 19:00 h. CONCERT a l’AUDITORI MUNICIPAL.
  • FALLES. Els components de la Banda Jove poden participar en les Festes de Falles. Es requeriran dos condicions:
    • Que amb antelació ho comuniquen a l’encarregat de fer les particions: Jesús Mateo.
    • Que en els actes en que participen, siguen acompanyats d’algun familiar o major responsable.
    • En l’OFRENA DE MASSANASSA serà obligada la participació de tots.
  • Marxes i pas-doble. A l’inici de de cada assaig de la Banda Jove el Director  assajarà un pasdoble o marxa, de manera que vajen preparant-se per a estes actuacions de carrer.
  • Partitures de carrer. La Societat proporcionarà a cada músic les partitures reduïdes que necessita.
  • EIXIDA-CONVIVÈNCIA. Està preparant-se una eixida que, segurament, la farem durant el mes d’abril a la ciutat de Sogorb. L’eixida seria per a músics i familiars i consistiria en visita de la ciutat, dinar i concert. (Informarem quan estiga concertada).